Reklamace

Všechny své reklamace uplatňujte:

 • telefonicky na čísle 312  250 237
 • e-mailem: rptrade@rptrade.cz

Dobropis k vrácenému zboží  z reklamace je vystaven do 14 pracovních dnů od jeho předání pracovníkovi RP TRADE spol.s r.o…

Reklamační podmínky a podmínky k vrácení zboží:

Zákazník je povinen při převzetí  zboží zkontrolovat  nepoškození přepravních obalů a prohlédout si zboží. V případě poškození obalu zboží je zákazník povinen toto uvést do přepravního listu.  Toto se týká dodání zboží prostřednictvím  přepravní služby.  Pokud zboží zákazníkovi doveze řidič společnosti RP TRADE, je povinen nesrovnalosti v dodáve uvést do reklamačního protokolu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.  K reklamaci se doporučuje použít předepsaný formulář společnosti RP TRADE, jehož vyplněním jsou poskytnuty všechny potřebné údaje pro vyřízení reklamace. V případě dodávny vadné služby, nesoudaldu mezi zbožím objednaným a dodaným, postupuje zákazník stejným způsobem.

Postup při vyřizování reklamace  se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Zákazník může požádat a k předání reklamovaného zboží využít přepravu RP TRADE , kterou jsou realizovány dodávky zboží. V takovém případě je reklamované zboží vyzvednuto u zákazníka podle přepravních možností přepravy RP TRADE– lhůta pro vyřízení reklamace pak počíná běžet až od okamžiku, kdy převezme reklamované zboží od řidiče přepravy RP TRADE prověřený pracovník na provozovně RP TRADE, který bezprostředně po převzetí vadného zboží  vystaví reklamační protokol.

Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pacovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky.  Toto zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Právo takto odstoupit od  kupní smlouvy musí zákazník  uplatnit nejpozději poseldní den stanovené lhůty.

V případě, že zákazník vrací z jeho strany chybně objednané zboží a jedná se o tyto položky:

 • nekatalogové položky
 • položky objednané přímo pro něj na základě písemné objednávky
 • položky objednané ve větším množství, než jsou standartní zásoby prodávajícího

je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 300 Kč bez DPH, kterým se pokryjí náklady prodávajícího na manipulaci se zbožím (vyzvednutí a převzetí zboží, kontrola, zaskladnění).

V případě, že zákazník chybně objednal zboží, a toto zboží vrací a není spotřebitelem ve smyslu  definice paragraf 52 odst. 3 Občanského zákoníku , tedy jedná-li se o zákazníka, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (a nejedná se o položky vyjmenované výše), je prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží zpět na sklad oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 150 Kč bez DPH. V případě, že bude prodávající toto zboží vracet zpět dodavateli, je oprávněn účtovat  dopravné (poštovné) a manipulační poplatek  ve výši 300 Kč bez DPH.

Zákazník, který je spotřebitelem  ve smyslu definice paragrafu 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků  komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem, e-shopem). Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zvláštní úpravy, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti  RP  TRADE  sdělit písemně  ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží  vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu  vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Na dodávané zboží je zákazníkovi  poskytnuta  záruční doba  stanovena zákonem. Nestandartní záruční doba musí být vždy uvedena v katalogu společnosti RP TRADE u konkrétního zboží, na které se nestandartní záruční doba vztahuje.

Tyto reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012.

 

Platební podmínky

Platba v hotovosti

 •  při platbě zboží v hotovosti poskytujeme slevu další 2%.

Platba bankovním převodem

 • standartní doba splatnosti je 14 dnů na základě podpisu jednoduché smlouvy o zásobování
 • po individuálním jednání možnost prodloužení splatnosti faktur
 • možnost souhrnné měsíční fakturace

V případě prodlení se zaplacením za odebrané zboží a služby, více než 14 dní, automatický převod zákazníka na platbu v hotovsti.

 

Doprava

Doprava po celé České republice je zdarma, pokud objednávka převýší 2 000 Kč bez DPH .  V opačném případě účtujeme dopravné 200 – 500 Kč bez DPH, v závislosti na objemu dané zakázky.

Dopravu zajišťujeme vlastním rozvozem , nebo zboží zasíláme přepravní službou PPL.

 

Náhradní plnění

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. Novelizovaný zákon o zaměstnanosti platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

V případě, že zaměstnáváte více jak 25 zaměstnanců, je vaší povinností jedna ze tří níže uvedených variant:

 1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením v poměru min. 4 % k celkovému počtu zaměstnanců
 2. odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením, tzv. chráněných dílen = náhradní plnění
 3. odvést do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP

Informace budou vždy poskytovány na základě aktuálního znění zákona O zaměstnanosti.

Co je potřeba vědět o náhradním plnění:

 1. Povinný podíl ve společnosti nad 25 je 4% OZP (osoby zdravotně postižené)
 2. Daň za nesplnění povinnosti  zaměstnat jednoho  OZP je cca. 60.000 Kč nebo
 3. Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění  za jednoho  nezaměstnaného  OZP ve výši cca. 170.000 Kč
 4. Hodnota vyjádřená objemem faktur bez DPH cca. 850.000 Kč za jednoho zaměstnaného  člověka se ZP (zdravotní postižení) v tzv. chráněné dílně
 5. Zvýšená evidence  poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly jednotlivých Úřadů práce
 6. Do náhradního plnění nejsou automaticky zahrnuty všechny doklady vystavené poskytovatelem, proto se doporučuje smluvní ujednání mezi poskytovatelem  a příjemcem náhradního plnění

ZZP – zaměstnavatel zdravotně postižených, OZP – osoba zdravotně postižená, ZP – zdravotní postižení

Neváhejte nás kontaktovat, my Vám s náhradním plněním pomůžeme.