Platební podmínky

Platba v hotovosti

  •  při platbě zboží v hotovosti poskytujeme slevu další 2%.

Platba bankovním převodem

  • standartní doba splatnosti je 14 dnů na základě podpisu jednoduché smlouvy o zásobování
  • po individuálním jednání možnost prodloužení splatnosti faktur
  • možnost souhrnné měsíční fakturace

V případě prodlení se zaplacením za odebrané zboží a služby, více než 14 dní, automatický převod zákazníka na platbu v hotovsti.