Náhradní plnění

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. Novelizovaný zákon o zaměstnanosti platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

V případě, že zaměstnáváte více jak 25 zaměstnanců, je vaší povinností jedna ze tří níže uvedených variant:

  1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením v poměru min. 4 % k celkovému počtu zaměstnanců
  2. odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením, tzv. chráněných dílen = náhradní plnění
  3. odvést do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP

Informace budou vždy poskytovány na základě aktuálního znění zákona O zaměstnanosti.

Co je potřeba vědět o náhradním plnění:

  1. Povinný podíl ve společnosti nad 25 je 4% OZP (osoby zdravotně postižené)
  2. Daň za nesplnění povinnosti  zaměstnat jednoho  OZP je cca. 60.000 Kč nebo
  3. Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění  za jednoho  nezaměstnaného  OZP ve výši cca. 170.000 Kč
  4. Hodnota vyjádřená objemem faktur bez DPH cca. 850.000 Kč za jednoho zaměstnaného  člověka se ZP (zdravotní postižení) v tzv. chráněné dílně
  5. Zvýšená evidence  poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly jednotlivých Úřadů práce
  6. Do náhradního plnění nejsou automaticky zahrnuty všechny doklady vystavené poskytovatelem, proto se doporučuje smluvní ujednání mezi poskytovatelem  a příjemcem náhradního plnění

ZZP – zaměstnavatel zdravotně postižených, OZP – osoba zdravotně postižená, ZP – zdravotní postižení

Neváhejte nás kontaktovat, my Vám s náhradním plněním pomůžeme.